U bevindt zich in: Home > Miscellaneous > 

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De Boer, Storimans & Partners is niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site. Het gebruiken en verspreiden van de informatie, het gebruiken van de links naar andere sites en het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De door De Boer, Storimans & Partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Alle diensten en werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, gesloten met de De Boer, Storimans & Partners. Daarop zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

De website van De Boer, Storimans & Partners is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.